• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Walka z nadmiernym zadłużeniem konsumentów.

Rzeczpospolita Polska dopiero raczkuje na rynku wynalazków. Dla porównana w Stanach Zjednoczony co roku zgłaszanych jest około 200 tysięcy patentów. Ważne jest uświadomienie biznesmenom jak ważne dla stworzonego przez nas kraju jest zgłaszanie patentów. Co to w komplecie jest patent? Dla firmy to dokument stwierdzający, że dany wymysł jest jej oraz nie został skopiowany. Dla Polski to kolejne miejsca pracy. Serdecznie zapraszamy – dotacje Lublin. Na co można przeznaczyć dotacje unijne? Na przykład na pokrycie wydatków zameldowania wynalazku do Urzędu Patentowego lub na węszcie procedury unieważnienia patentu jeżeli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji są w stanie także być przekazane na wszystkie opłaty urzędowe, których w trakcie zgłaszania patentu jest dość niemało. Pomiędzy innymi: tłumaczenie dokumentów, koszty spraw sądowych. Istotnym argumentem na pozytyw jest to, że wnioski można zgłaszać w trybie ciągłym. Co świadczy, że nie ma wskazanych terminów i konkursów. Jedna jednostka gospodarcza może zgłaszać parę wniosków o patentowe dotacje. Optymalna kwota dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Minimalna 2 tysiące.

1. Znajdź tutaj

2. Znajdź tutaj

3. Znajdź więcej

4. Kliknij

5. Kliknij i zobacz Rola Stanów Zjednoczonych w globalnej gospodarce.

Categories: Biznes

Comments are closed.