• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Zdrowa dieta dla osób z chorobą autoimmunologiczną

By pozostać lekarzem trzeba skończyć uciążliwe studia lecznicze, odbyć staż w szpitalu lub ewentualnie przychodni oraz dopiero wtenczas wolno rozpocząć prowadzenie samodzielnej praktyki medycznej. W Polsce tytuł medyka zdobywa się kończąc sześcioletnie, jednakowe studia na wydziale lekarskim dowolnej uczelni lekarskiej. Dyplom zdobyty po jej ukończeniu jest równorzędny z normalnym dyplomem magistra. Absolwent posiada jednakże tytuł doktora medycyny, a nie magistra. Prawo egzekwowania zawodu zdobywa się po odbyciu ponad rocznego stażu w wybranej placówce, gdzie w szeregu przypadków przeprowadza się usg barku warszawa. Tytuł lekarza specjalisty otrzymuje się po około 5 latach szczególnego szkolenia z wyłonionej dziedziny medycyny. Odbywa się ono w trakcie pracy zawodowej. Wolno zrobić więcej niż jedną specjalność, np. neurologię i psychiatrię. Pilnie poszukiwani lekarze specjaliści muszą się ciągle kształcić, ponieważ medycyna to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi wiedzy. Ważne jest czytanie specjalistycznej prasy, nowinek lekarskich i udział w konferencjach lub sympozjach leczniczych.

1. Czytaj dalej

2. Przejrzyj

3. Sprawdź to

4. Sprawdź teraz

5. Czytaj dalej

Categories: Medycyna

Comments are closed.